Am yr Ysgol

11/06/01

Home
Lleoliad

 

 
Hit Counter
People have
visited my page!

Mae Ysgol Foel Gron wedi ei lleoli ym Mhentref bach Mynytho sydd yn daith o tua 10 munud o dref farchnad Pwllheli. Mae'n eistedd o dan y Foel Gron ar y ffordd allan o'r pentref, a'r foel sydd yn rhoi ei enw i'r ysgol.

Mae lleoliad yr ysgol, yn enwedig ar ddiwrnod clir, yn cynnig golygfeydd godidog dros fae Ceredigion a hefyd ynysoedd Sant Tudwal.

Mae ysgol Foel Gron  yn ysgol Eglwys ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn adeiladwaith unigryw y ffenestri.

Mae'r ysgol yn bwydo Ysgol Uwchradd Botwnnog ac yn dennu plant o'r pentref gan fwyaf, gydag ambell i deulu yn mynychu'r ysgol o ffermydd cyfagos.

Home | Lleoliad

This site was last updated 11/06/01